tandem
cultural dialogues


Tandem Cultural Dialogues - exploring future at the intersection of arts and science
 

Tandem Cultural Dialogues (TCD) är återkommande event för tematisk kultur- och samhällsanalys i dialog mellan konst och vetenskap. 

TCD består av en årlig halvdagskonferens, rundabordssamtal  och uppföljande kommunikativ sammanfattning på engelska om bilateral kultur och samhällsanalys i perspektiv av kulturens relation till omvärldsförändringar samt kultur- och kulturskiften inom olika samhällssektorer. 
 
Syftet med projektet är att ge nyckelpersoner och intressenter tillgång till en återkommande bilateral samhälls- och framtidsanalys genom dialog mellan kultur, vetenskap och politik.
 

Första Tandem Cultural Dialogues konferens arrangerades den 12 juni 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm med temat Climate Culture. 

Klicka på bilden för att läsa sammanfattningen från konferensen som är skriven av storyteller Merci Olsson. Vad sa alla talarna? Vad var hennes key takeaways? 

Mer material kommer laddas upp på projektets hemsida www.tandemculturaldialogues.com