projektkontoret Tandem

Tandem arbetar dels med att initiera projekt som berör en målgrupp som inte redan har en koppling till Finland i Sverige, dels med att skapa en ökad intresse för Finland och det bilaterala samarbetet. Tandem startades av Kulturfonden för Sverige och Finlands 
svenska utskott 2010.

 

”Tandem Forest Values är startskottet för ett fördjupat bilateralt samarbete”, säger landshövding Chris Heister, ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland. Det bilaterala skogsforskningsprojektet, som  utgjorde Sveriges officiella gåva till Finland, initierades av Kulturfondens projektkontor Tandem. Gåvan innefattar 12 postdoc-tjänster till ett sammanlagt värde av 26 miljoner kronor.

Arbetar du som skribent, bloggare eller kanske poddare? Vill du åka till Finland för att göra ett reportage, en krönika eller intervjuer? Eller kanske samarbeta med ett finländskt mediahus? Behöver du bara besöka Finland i några dagar eller stanna där i några månader?

Då kan våra mediestipendier vara något för dig!

Tandem Cultural Dialogues (TCD) en årligen återkommande framtids- och omvärldsanalys som genom bilateral dialog utforskar kulturens roll och funktion i samhällsutvecklingen.  2019 årets TCD konferens sker den 12 juni med temat Climate Culture och undersöker bland annat hur vi kan kulturellt avläsa spår av framtiden? Hur balanserar vi samhällsutvecklingen mellan innovation och tradition? Hur hanterar konst och vetenskap vår förtvivlan och framtidstro? Hur syns och hörs klimatfrågorna i kulturen? Läs mer om projektet och årets talare på Tandem Cultural Dialogues hemsida.