medarbetare

Tandems medarbetare är anställda av Kulturfondens svenska utskott och ansvarar för Tandems verksamhet samt Kulturfonden för Sverige och Finlands verksamhet i Sverige.

Mats wallenius, fonddirektör

Mats har under mer än 20 år haft uppdrag i olika kulturfonder mellan två eller flera nordiska länder. Det gäller förutom Kulturfonden för Sverige och Finland de tre övriga bilaterala fonderna Svensk-norska samarbetsfonden, Svensk-danska kulturfonden och Svensk-isländska samarbetsfonden.  Under åren 1999 – 2006 var Mats först specialrådgivare och sedermera direktör för Nordiska kulturfonden i Köpenhamn. Fonden är en fristående mellanstatlig kulturfond mellan de nordiska länderna. Under Mats tid i fonden slutfördes bland annat ett stort forskningsprojekt om nordisk kulturpolitik.

År 1987 blev Mats förbundssekreterare för Föreningen Norden och under åren 1990 – 1999 var han föreningens direktör. Under åren 2008 – 2010 ingick Mats i regeringens nationalkommitté för Märkesåret 1809, markeringen av att det var 200 år sedan Finland och Sverige blev två länder. År 2010 tilldelades han Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden. Mats har varit ledamot i styrelsen för Statens kulturråd under åren 2008-2013.


mats@kulturfonden.net +46 709 61 14 08

jessica melin hirschfeldt, projektchef, ekonomiansvarig


Jessica är projektchef för det bilaterala ledarskapsprogrammet Tandem Leadership, samt webbportalen Addeto. Utöver detta är hon ekonomiansvarig för Kulturfonden för Sverige och Finland.

 Jessicas arbetete med de bilaterala relationerna mellan Sverige och Finland startade då hon arbetade med regeringsprojektet Märkesåret 1809. Projektet uppmärksammade att det år 2009 var 200 år sedan Sverige och Finland delades. Det operativa arbetet var delegerat till exekutivgruppen, där dåvarande landshövding Per Unckel satt som ordförande. Vid Märkesåret slut, 2010, startade  Jessica och Mats Wallenius upp Tandems projektverksamhet. Jessica har en Fil. Mag. från Kulturvetarlinjen med en magister i Socialantropologi från Stockholms Universitet. Därutöver har hon även studerat psykologi i Boston och läst hebreiska i Tel Aviv.


jessica@kulturfonden.net +46 767 66 50 19

anni heikka, projektledare, fondkoordinator


Anni är fondkoordinator för Kulturfonden för Sverige och Finland och projektledare för Globsol. Hon  har tidigare arbetat på Finlands ambassad Stockholm med social- och hälsofrågor. På kulturfonden har Anni arbetat sedan januari 2012. Hon har en kandidatexamen i socialt arbete från Umeå universitet och har studerat Development and International Cooperation vid Jyväskylä universitet i Finland. Hon har  jobbat med barns rättigheter på UNICEF i Kenya och med Monitoring and Evaluation hos UNICEF i Etiopien och samt arbetat på ett ungdomsboende i Belgien. Anni är också diplomerad strateg för social hållbarhet. 

Anni kommer ursprungligen från Finland och talar både finska och svenska. anni@kulturfonden.net +46 73 544 79 19