medarbetare

Tandems medarbetare är anställda av Kulturfondens svenska utskott och ansvarar för Tandems verksamhet samt Kulturfonden för Sverige och Finlands verksamhet i Sverige.

Mats wallenius, fonddirektör

Mats har under mer än 20 år haft uppdrag i olika kulturfonder mellan två eller flera nordiska länder. Det gäller förutom Kulturfonden för Sverige och Finland de tre övriga bilaterala fonderna Svensk-norska samarbetsfonden, Svensk-danska kulturfonden och Svensk-isländska samarbetsfonden.  Under åren 1999 – 2006 var Mats först specialrådgivare och sedermera direktör för Nordiska kulturfonden i Köpenhamn. 

År 1987 blev Mats förbundssekreterare för Föreningen Norden och under åren 1990 – 1999 var han föreningens direktör. Under åren 2008 – 2010 ingick Mats i regeringens nationalkommitté för Märkesåret 1809, markeringen av att det var 200 år sedan Finland och Sverige blev två länder. År 2010 tilldelades han Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden. Mats har varit ledamot i styrelsen för Statens kulturråd under åren 2008-2013.

mats@kulturfonden.net +46 709 61 14 08

anni heikka, projektledare & fondkoordinator

Anni är fondkoordinator och projektledare  på  Kulturfonden för Sverige och Finland. Hon ansvarar för fondens bidragsverksamhet, hållbarhetsprojektet Globsol, det bilaterala ledarskapsprogrammet Tandem Leadership, samt Tandem Cultural Dialogues. Anni har skapat flera av fondens hemsidor. 

Hon  har tidigare arbetat på Finlands ambassad Stockholm med social- och hälsofrågor.  Anni har en kandidatexamen i socialt arbete från Umeå universitet och har studerat Development and International Cooperation vid Jyväskylä universitet i Finland. Hon har jobbat med barns rättigheter på UNICEF i Kenya och med Monitoring and Evaluation hos UNICEF i Etiopien och samt arbetat på ett ungdomsboende i Belgien. anni@kulturfonden.net +46 73 544 79 19 (finska och svenska)