Trots många likheter mellan Sverige och Finland finns det även skillnader länderna emellan – och bägge kan lära sig av varandra. ”Via kunskapsportalen Addeto.com förstärks kunskapsutbytet mellan Sverige och Finland och både likheter och olikheter lyfts fram i artiklar och intervjuer” säger journalisten Michaela von Kügelgen, redaktör för Addeto. På Addeto publiceras löpande nyheter från forsknings- och högskoleområden såsom samhällsvetenskap, huma- niora, språk, ekonomi och kulturvetenskap.  

Det samlade materialet är framför allt inriktat på att hjälpa besökaren att hitta forskningsresultat och publikationer som lämpar sig för jämförelser mellan våra båda länder. Den vetgirige hittar allt från historiskt material till dagsaktuell forskning om politik, samhällsliv och kultur.

Addeto gör vägen framkomligare för forskare, studerande, skribenter och allmänintresserade som letar efter kunskap om Sverige och Finland. På Addeto nns bland annat artiklar om pågående forskning, jämförelser mellan ländernas politiska partier och intervjuer med unga, lovande forskare. Materialet publiceras både på svenska och på nska. Kopplat till Addeto nns en digitaliserad databas, där relevant material från 50 svenska och nländska universitet och högskolor nns tillgängligt. I dagsläget rymmer databasen närmare 4000 rap- porter, avhandlingar och dokument.

Bakgrunden för Addeto ligger i Märkesåret som uppmärksammades år 2009. Tanken var att skapa och uppmuntra till ökat samarbete.
– Det har skett ett generationsskifte på ledande poster i bägge länder vilket har lett till kunskapsluckor. Med det här bilaterala projektet hoppas vi kunna göra forskningen och kunskapen mer tillgänglig. Det är också naturligt för oss att allt material är på både svenska och finska, säger Mats Wallenius, fonddirektör för Kulturfonden för Sverige ocvh Finland.

Addeto bidrar till att:

  • Stimulera till ett ökat forskningssamarbete mellan länderna, till exempel genom att hitta intressant material via databasen och kontakta de ansvariga forskarna
  • Ge förslag på idéer och uppslag för att ge den egna forskningen en svensk eller finsk twist
  • Hitta kunskapsluckor och uppmuntra till forskning om ämnet
     

Välkommen att besöka www.addeto.se