Nordisk Papper och Massa: Sverige och Finland ska agera i tandem inom skogsindustrin

Ingen kan väl ha missat att Finland firat 100 år som självständig nation i år. Sveriges gåva till grannlandet på hundraårsdagen var något mer än bara en symbolisk gest. Det är ett bilateralt samarbete med en budget på 25 miljoner kronor, ”Tandem for forest values”, kring skoglig och skogsindustriell forskning som kan gagna Sverige lika mycket som Finland.
 

”Gåvan” överlämnades av HM Konung Carl XVI Gustaf i samband med ett besök i Helsingfors tidigare i år. ”Tandem for forest values” är ett initiativ från Kulturfonden för Sverige och Finland och beskrivs som ”ett första steg för ett mer omfattande bilateralt samarbete kring skoglig och skogsindustriell forskning”. Under en presskonferens i Stockholm tidigare i höst presenterades initiativet mer i detalj

– Vad ger man en hundraåring som redan har allt? En rejäl skjuts framåt, sade Lisa Sannerby Forsses, preses på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, som öppnade mötet.

Startskottet för kraftfullt samarbete Chris Heister, vice ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland, berättade att hon och hennes kollegor i Kulturfonden började skissa på initiativet redan sommaren 2015. – Vi [Finland och Sverige] har idag inte så mycket samarbete som jag trodde och ibland får jag intrycket av att vi konkurrerar. Jag tycker vi måste lägga det bakom oss nu. Vi behöver agera mycket mer tillsammans, i tandem. Jag hoppas det här blir startskottet för ett mycket kraftfullt samarbete, som fördjupar och stärker ekonomin på det här området. – Det är som ett äktenskap då båda länderna är delaktiga. Då är man också beredd att öppna plånboken lite mer, skämtade Chris Heister.

12 post-doc-tjänster Konkret innebär samarbetet att ett projektkontor etableras. Till det knyts 12 post-doc-tjänster från båda länderna. Forskningen ska ha skoglig inriktning och forskare måste tillbringa minst 6 månader av sammanlagt två år i det andra landet. Initiativet får en budget på 25 miljoner kronor.

Som ett tecken på vilket stor betydelse samarbetet tillmäts närvarade flera dignitärer, bland annat HM Konung Carl XVI Gustaf, SvenErik Bucht, Sveriges landsbygdsminister och Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister. Rörande överens Båda ministrarna tycktes rörande överens om det mesta och poängterade vilken nytta de kan ha genom att agera gemensamt inom EU, där man i många länder har en mycket annorlunda syn på skogen än här. – Vi är små länder men samtidigt gröna jättar, sade Sven-Erik Bucht och Jari Leppä fyllde i: – Små länder kan inte vara bäst i allt, men i det här kan vi det. 

Läs mer hos Nordisk Papper och Massa