KSLA om startseminariet den 26 oktober 2017

Sverige och Finland har som varande EU:s skogsrikaste länder många gemensamma intressen. Det svensk-finska skogsforskningssamarbetet Tandem Forest Values ingår som en del av den gåva som Sverige överlämnat med anledning av Finlands 100-årsjubileum. Den 26 oktober gick startskottet för projektet i form av ett seminarium hos KSLA.

Syftet med Tandem Forest Values är att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området. Gåvan omfattar totalt 24 miljoner kronor och ska resultera i 12 postdoktjänster på två år vardera inom två temaområden – Hållbar skogsskötsel och Nya produkter och processer. Utlysningen sker den 6 december på Finlands nationaldag.

Kung Carl XVI Gustaf höll ett inledande anförande vid seminariet hos KSLA och sade ”Vad ger man till en 100-åring som har allt? En rejäl skjuts för framtiden!”. Han talade varmt om skogen som Sveriges och Finlands gröna guld och påpekade behovet av kunskap inför alla de komplexa avvägningar skogsnäringen står inför.

Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä uttryckte stor glädje över hundraårsgåvan och menade att den kan ses som en grundsten för fördjupat samarbete mellan Sverige och Finland kring bioekonomi. Han och Sveriges landsbygdsminister hade tidigare på dagen diskuterat bioekonomi, skogspolitiska prioriteringar och en fördjupning av forskningssamarbetet. Ambitionen är att intensifiera det bioekonomiska samarbetet mellan länderna och att göra verksamheten i både Sverige och Finland effektivare.
Läs Sven-Erik Buchts och Jari Leppäs debattartikel ”Vårt gröna guld” i Upsala Nya Tidning 26 oktober 2017 

Talarlistan vid seminariet: 

 • Lisa Sennerby Forsse, preses Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Tuula Teeri, rektor Aalto universitet, tillträdande vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister
 • Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister
 • Chris Heister, ordförande Kulturfonden för Sverige och Finland
 • Tomas Lundmark, ordförande Skogsavdelningen, KSLA
 • Mårten Larsson, vice vd Skogsindustrierna
 • Marie Larsson-Stern, hållbarhetschef, Skogforsk
 • Christine Hagström-Näsi, Senior Advisor CLIC Innovation
 • Daniel Söderberg, docent Wallenberg Wood Science Center
 • Johanna Buchert, överdirektör, Luke
 • Esko Aho, Finlands tidigare statsminister och strategisk rådgivare åt European Forest Institute


Initiativtagare till forskningssatsningen är Kulturfonden för Sverige och Finland, via sitt projektkontor Tandem. Tandem Forest Values finansieras gemensamt av den svenska regeringen och de privata svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelsen och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Ett sekretariat för projektet har etablerats hos KSLA.