Industrinyheter: Sverige och Finland ska agera i tandem inom skogsnäringen

Igår den 26 oktober överlämnades Sveriges gåva till Finlands 100-årsjubileum under högtidliga former.  Det var en gåva som kan komma Sverige till del lika mycket del som Finland - något långt mer betydelsefullt än en symbolisk gest.  ”Tandem for forest values” heter presenten och är ett initiativ från Kulturfonden för Sverige och Finland  och det beskrivs som ”ett första steg för ett mer omfattande bilateralt samarbete kring skoglig och skogsindustriell forskning”.

Chris Heister, vice ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland, berättade om initiativet som hon började skissa på redan sommaren 2015.

– Vi har idag inte så mycket samarbete som jag trodde och ibland får jag intrycket av att vi konkurrerar. Jag tycker vi måste lägga det bakom oss nu. Vi behöver agera mycket mer tillsammans, i tandem. Jag hoppas det här blir startskottet för ett mycket kraftfullt samarbete, som fördjupar och stärker ekonomin på det här området, sade Chris Heister.

Konkret innebär samarbetet att ett projektkontor etableras. Till det knyts 12 post-doc-tjänster från båda länderna. Forskningen ska ha skoglig inriktning och forskare måste tillbringa minst 6 månader av sammanlagt två år i det andra landet.
Som ett tecken på vilket stor betydelse samarbetet tillmäts närvarade flera dignitärer, bland annat Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister och Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister. Mötet öppnades av HM Konung Carl XVI Gustaf.

Båda ministrarna tycktes rörande överens om det mesta och poängterade vilken nytta de kan ha genom att agera gemensamt inom EU, där man många länder har en mycket annorlunda syn på skogen än här.

– Vi är små länder men samtidigt gröna jättar, sade Sven-Erik Bucht.
Läs mer om ”Tandem for forest values” i nästa nummer av Nordisk Papper & Massa.

Källa: Industrinyheter