Regeringen: startskott för skoglig jubileumspresent till Finland

Forskningsprojektet Tandem Forest Values är en jubileumspresent från Sverige med anledning av Finlands 100-års firande i år. Presenten består av en bilateral forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell, och överlämandes av H.M. Konungen sitt statsbesök i Helsingfors i juni.

I morgon den 26 oktober signalerar startskottet för forskningssatsningen Tandem Forest Values, då seminariet ”Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde” inleds av H.M. Konungen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä håller ett anförande om samarbetet på skogsområdet.

Satsningen utgörs av 12 stycken tjänster, där universitet eller forskningsinstitut i Finland och Sverige tillsammans formulerar forskningsansökningar och engagerar lämpliga disputerade forskare för projektet.
Morgondagens seminarium markerar projektets start och hålls på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som är en av finansiärerna av projektet.Källa: Regeringen